Зерттеушілерге

 

                               Құрметті зерттеушілер, осында импакт-факторлы журналдарды таба аласыздар.

 Дерек көздері:

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/


Журналдар

   

 
 

Зерттеушілерге арналған әдебиеттер

It's Not Rocket Science: Discover the Surprisingly Simple Ideas Behind the Most Exciting Bits of Science

Бен Миллер
ISBN: 978-0-7515-4500-5:
Содержание:

74.58 M 70 Miller, B. It's Not Rocket Science: Discover the Surprisingly Simple Ideas Behind the Most Exciting Bits of Science [Текст] / B Miller.- Great Britain: Sphere, 2012.- 296 с. ISBN 978-0-7515-4500-5: