А А А

Новое поступление учебников на казахском языке по программе "Рухани Жаңғыру"

Уважаемые Читатели!

Рады сообщить Вам о новом поступлении книг, издаваемых по программе «Новое гуманитарное знание. 100 учебников на казахском языке», в рамках проекта «Рухани Жаңғыру». На данный момент в фонде библиотеки имеется 93 наименований и 3203 экземпляров книг, переведённых в рамках данной программы. Полный список доступен ниже.

С уважением, Ваша Библиотека

 

 

 1. Балм, К. - Театртану: Кіріспе
 2. Бартлетт, С., Бертон, Д. - Білім берудегі зерттеулер: Кіріспе
 3. Бейлис, Дж., Смит, С., Оуэнс, П. - Әлемдік саясаттың жаһандануы: Халықаралық қатынастарға кіріспе
 4. Бентли, Л., Шерман, Б., Ганжи, Д., Джонсон, Ф. - Интеллектуалдық меншік құқығы. 1-ші бөлім
 5. Бентли, Л., Шерман, Б., Ганжи, Д., Джонсон, Ф. - Интеллектуалдық меншік құқығы. 2-ші бөлім
 6. Бентли, Л., Шерман, Б., Ганжи, Д., Джонсон, Ф. - Интеллектуалдық меншік құқығы. 3-ші бөлім
 7. Больман, Ф. - Әлем музыкасының тарихы. 1-ші бөлім
 8. Больман, Ф. - Әлем музыкасының тарихы. 2-ші бөлім
 9. Борев, Ю.Б. – Эстетика
 10. Бордуэлл, Д., Томпсон, К., Смит, Д. - Кино өнеріне кіріспе
 11. Гарман, Е.Т., Форг, Р.Е. - Жеке қаражат (Қазақстанға бейімделген нұсқа)
 12. Делөз, Ж. - Кино 1: Қозғалыс-бейне
 13. Делөз, Ж. - Кино 2: Уақыт-бейне
 14. Кром, М.М. - Тарихи антропология
 15. Лурье, С.В. - Тарихи этнология
 16. Маккиннон, Б., Фиала, Э. - Этика: Теориясы мен қазіргі мәселелері
 17. О`Лири, З. - Зерттеу жобасын жүргізу: Негізгі нұсқаулық
 18. Паркин, М. – Макроэкономика
 19. Паркин, М. – Микроэкономика
 20. Репина, Л.П., Зверева, В.В., Парамонова, М.Ю. - Тарихи білім тарихы: Академиялық бакалавриатқа арналған оқулық
 21. Уолф, Дж. - Саясат философиясына кіріспе
 22. Филд, С. - Киносценарий: Сценарий жазу негіздері
 23. Фрейлих, С.И. - Кино теориясы: Эйзенштеннен Тарковскийге дейін
 24. Хили, Д.Ф. - Статистика негіздері: Әлеуметтік зерттеу құралы
 25. Хиллиард, Р. - Телевизия, радио және жаңа медиаға мәтін жазу
 26. Эльзессер, Т., Хагенер, М. - Кино теориясы: Сезім тұрғысынан кіріспе
 27. Эндрюс, Н. - Азаматтық іс жүргізу: Сот өндірісі. 1-ші том, 1-ші кітап
 28. Эндрюс, Н. - Азаматтық іс жүргізу: Сот өндірісі. 1-ші том, 2-ші кітап
 29. Эндрюс, Н. - Азаматтық іс жүргізу: Медитация және арбитраж. 2-ші том
 30. Эндрюс, Н. - Келісімшарт ережелері: Ағылшын құқығына түсініктеме
 31. Армстронг, К. - Иудаизм, христиандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс: Құдайтану баяны
 32. Аронсон, Э. - Көпке ұмтылған жалғыз: Әлеуметтік психологияға кіріспе
 33. Әдебиет теориясы: Антология. 1-ші том
 34. Әдебиет теориясы: Антология. 2-ші том
 35. Әдебиет теориясы: Антология. 3-ші том
 36. Әдебиет теориясы: Антология. 4-ші том
 37. Барнард, А. - Антропология тарихы мен теориясы
 38. Бейнбриж, Ж. - Медиа және журналистика: Теория мен практикаға жаңа көзқарас
 39. Битэм, Э. - Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу: ХХІ ғасырдағы оқыту дизайны
 40. Бове, К. - Қазіргі бизнес-коммуникация
 41. Бринкерхоф, Д. - Әлеуметтану негіздері
 42. Гомбрих, Э. - Өнер тарихы
 43. Гриффин, Р. – Менеджмент
 44. Гэмбл, Д. - Стратегиялық менеджмент негіздері: Бәсекелік артықшылыққа ұмтылу
 45. Дала фольклорының антологиясы: Он томдық. 1-ші том: Батырлар жыры
 46. Дала фольклорының антологиясы: Он томдық. 2-ші том: Батырлар жыры
 47. Дала фольклорының антологиясы: Он томдық. 3-ші том: Тарихи жырлар
 48. Дала фольклорының антологиясы: Он томдық. 4-ші том: Ғашықтық жырлар
 49. Дала фольклорының антологиясы: Он томдық. 5-ші том: Дастандар
 50. Данн, Р.Е. - Panorama: Дүниежүзі тарихы. 1-ші кітап
 51. Данн, Р.Е. - Panorama. Дүниежүзі тарихы. 2-ші кітап
 52. Джон, Б. - Оксфорд экономика сөздігі
 53. Джонстон, Д. - Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін
 54. Ди Маттео, Л. - Халықаралық бизнес құқығы және заңнамалық орта: Транзакциялық тұрғыдан зерделеу
 55. Кенни, Э. - Батыс философиясының жаңа тарихы: Антика философиясы. 1-ші том 
 56. Кенни, Э. - Батыс философиясының жаңа тарихы: Антика философиясы. 2-ші том
 57. Кенни, Э. - Қазіргі заман философиясының бастауы: Батыс философиясының жаңа тарихы. 3-ші том
 58. Кенни, Э. - Қазіргі заман философиясы: Батыс философиясының жаңа тарихы. 4-ші том
 59. Кови, С.Р. - Жасампаз жандардың 7 дағдысы: Тұлғаны дамытудың тегеурінді тетіктері
 60. Котлер, Ф. - Маркетинг негіздері
 61. Куратко, Д.Ф. - Кәсіпкерлік: Теория, процесс, практика
 62. Куратко, Д.Ф. - Предпринимательство: теория, процесс, практика
 63. Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі
 64. Ли, Э.П. - Медиа этика: Жас мамандардың тәжірибесінен
 65. Лотман, Ю. – Семиосфера
 66. Майерс, Д. - Әлеуметтік психология
 67. Мэнкью, Г.Н. – Экономикс
 68. Оксфорд әлеуметтік ғылымдар сөздігі
 69. Пинкер, С. - Тіл-инстинкт
 70. Райан, М. - Әдебиет теориясы: Кіріспе
 71. Ритцер, Д. - Әлеуметтану теориясы
 72. Роббинс, С. - Ұйымдық мінез-құлық негіздері 
 73. Саид, Э.У. - Ориентализм 
 74. Тер-Минасова, С.Г. - Тіл және мәдениетаралық коммуникация 
 75. Трагер, Р. - Дипломатия: Коммуникация және халықаралық тәртіп негіздері
 76. Уилтон, Н. - HR-менеджментке кіріспе
 77. Уоллейс, П. - Интернет психологиясы
 78. Фромкин, И. - Тіл біліміне кіріспе
 79. Харари, Ю.H. - ХХІ ғасырға 21 сабақ
 80. Харари, Ю.H. - Homo Deus: Болашақтың қысқаша тарихы
 81. Харари, Ю.H. - Sapiens: Адамзаттың қысқаша тарихы
 82. Хелен, Б. - Переосмысление педагога для цифровой эпохи: Дизайн в обучении ХХІ века
 83. Хесс, Р. - Философияның таңдаулы 25 кітабы
 84. Хилл, Ч. - Халықаралық бизнес: Жаһандық нарықтағы бәсеке
 85. Шиллинг, М.А. - Технологиялық инновациялардағы стратегиялық менеджмент
 86. Шваб, К. - Төртінші индустриялық революция
 87. Шо, М.Н. - Халықаралық құқық. 1-ші том
 88. Шо, М.Н. - Халықаралық құқық. 2-ші том
 89. Шоу, М.Н. - Международное право. 1-ші том
 90. Шоу, М.Н. - Международное право. 2-ші том
 91. Шунк, Д.Х. - Оқыту теориясы: Білім беру көкжиегі
 92. Шульц, Д.П. - Қазіргі психология тарихы
 93. Янсон, Т. - Тіл тарихы: Кіріспе